Par lietotājiem

Četri lietotāju līmeņi

4 lietotāju līmeņiem katram ir piekļuve savam apgabalam. katrs var sarunāties viens ar otru iekšēji

Ziņu dēlis

Nosūtiet pieprasījumus mājas saimniekam vai grāmatvedim ar vienu klikšķi

Budžets

Augšupielādējiet budžetu vai dokumentus arodbiedrībās

Dzīvokļi

Visa informācija par katru dzīvokli

Ūdens rādījumi

Ievāc ūdens rādījumus no katra dzīvokļa

Augšupielādē rēķinus

Augšupielādējiet rēķinus tieši lietotājiem

izmantošana grafikā

Skatiet, kā jūsu ūdens tiek izmantots diagrammā katram lietotājam

Eksportēt uz failiem

Eksportēt uz Excel failiem un ģenerēt pārskatus

Nama jaunumi

Nosūtiet nama jaunumus ar vienu kliķšķi. Nodrošiniet dzīvokļu īpašniekus un īrniekus ar jaunāko informāciju.