Par grafikiem

e-Majas - Graph

See how your waterusages in a graph for each users.

Ziņu dēlis

Nosūtiet pieprasījumus mājas saimniekam vai grāmatvedim ar vienu klikšķi

Budžets

Augšupielādējiet budžetu vai dokumentus arodbiedrībās

Dzīvokļi

Visa informācija par katru dzīvokli

Ūdens rādījumi

Ievāc ūdens rādījumus no katra dzīvokļa

Augšupielādē rēķinus

Augšupielādējiet rēķinus tieši lietotājiem

Nama jaunumi

Nosūtiet nama jaunumus ar vienu kliķšķi. Nodrošiniet dzīvokļu īpašniekus un īrniekus ar jaunāko informāciju.

Eksportēt uz failiem

Eksportēt uz Excel failiem un ģenerēt pārskatus

Četri lietotāju līmeņi

Nama apsaimniekotājs, grāmatvedis, dzīvokļa īpašnieks, īrnieks